Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Det här evenemanget har redan varit!

Lidingö stadshus: Krisberedskapsveckan

08.00 måndag 26 september - 15.00 söndag 2 oktober

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från MSB* som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39 och visas i stadshusets entréplan. Se programmet på denna länk.

Årets tema är mat

MSB:s motivering till mat som tema:
* Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
* Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma
* Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar
* Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
* Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser är matlagning ett fint sätt att samlas kring.

MSB ser också att temat ger stora möjligheter till ett samarbete med flera olika aktörer, exempelvis livsmedelsbutiker, REKO-ringar, lokala odlare, skolkök, föreningar och restauranger. Man ser många beröringspunkter mellan myndighetsprojekt och regeringsuppdrag kring livsmedel just nu.

* MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer på denna länk.

© visitlidingo.se 2022