Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Lidingö stadshus: Bildning och utbildning - Hersby gymnasium & Kub-projektet

16.30 torsdag 12 januari - 15.00 söndag 5 februari

En "späckad" utställning i stadshusets entréhall.

En "späckad" utställning i stadshusets entréhall.

Bildning och utbildning - Hersby gymnasium

Vilka är pusselbitarna för det livslånga lärandet i skolans värld?

En utställning som visar perspektiv på undervisningen och förklarar vad vi gör i och utanför våra klassrum för att forma, bilda och utveckla våra elever till ansvarsfulla och empatiska medmänniskor som både har goda kunskaper och bryr sig om sin omvärld.

27 januari klockan 17.30: Ungdomar och lärare från Hersby gymnasium berättar om kub-projektet, som ställs ut i stadshusets entréhall.

Kub-projektet består av 30 Kuber. Varje Kub representerar en av de 30 artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Hersby tar i år hand om artikel 1: Rätten till frihet.

Kuberna skickad till utvalda gymnasieskolor i hela Sverige, från Piteå till Helsingborg. Dessutom finns det Kuber internationellt, bland annat i Frankrike, Spanien, Ungern och Serbien. 

Genom kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. 

Kubprogrammet pågår under ett läsår och avslutas med en utställning där skolorna får ta del av varandras kubarbete, får diplom och ny inspiration.

Genom Kuben lär sig eleverna att agera i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.

Öppettider:
Måndag-torsdag 08.00-20.00
Fredag 08.00-18.00
Lördag 11.00-16.00
Söndag 12.00-15.00

© visitlidingo.se 2023