Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Lidingö museum: Lidingökartor från 1661 till våra dagar

12.00 lördag 1 oktober - 15.00 söndag 29 januari

Massor med fakta, om varje karta, finns samlat på väggarna.

Massor med fakta, om varje karta, finns samlat på väggarna.

Ännu mer fakta finns att läsa här.

Ännu mer fakta finns att läsa här.

Höstens stora utställning heter "Lidingökartor från 1661 till våra dagar". Kartorna visar både de stora, dramatiska skeendena på Lidingö och hur vardagen har förflutit för lidingöborna, hur markerna på Lidingö på 1770-talet delas upp när familjen Banér tvingas ge upp fideikommisset och sälja sina ägor.

På en karta fyrtio år senare ser man den första flottbron mellan Larsberg och Lidingöbro och på en karta från 1884 finns faktiskt två broar; en ny flottbro har tillkommit vid Torsvik och den gamla har ännu inte hunnit rivas.

Kartorna berättar om livet på Lidingö under 350 år Lidingö förändras dramatiskt i början av 1900-talet när stadsborna flyttar ut till landet och villastäder etableras.

Man kan hitta väderkvarnar, tidiga industrier som kopparhammare och kolförädling, färjelägen, krogar och platser där man dragit fiskenot. På Lidingö fanns jaktmarker: varggropar, ”björnkärr” och en plats vid Torsvik där tjädern spelade.

Utställningsgruppen har producerat en ”kartbok”, en katalog som finns till försäljning.

För intresserade anordnas sex programkvällar, varannan onsdag med början 5 oktober. Se "Evenemang".

I anslutning till utställningen anordnas också fyra kulturhistoriska vandringar med guidning av Marianne Foghammar och Marianne Råberg. Se "Evenemang".

Fri entré under Kulturveckan 12 - 20 november

Öppettider:
Tisdag, torsdag, lördag och söndag 12.00 - 15.00.

Utställningen guidas för besökare varje tisdag kl 13.00 fram till den 20 december.

Adress: Lejonvägen 26 A, Lidingö centrum

© visitlidingo.se 2022