Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Skulpturen "Attachéväska R W"

Husgrunden till det hus i Kappsta där Raoul Wallenberg föddes. Attachéväskan står vid trappstegen.

Husgrunden till det hus i Kappsta där Raoul Wallenberg föddes. Attachéväskan står vid trappstegen.

Attachéväskan med initialerna RW.

Attachéväskan med initialerna RW.

Skulpturen är placerad vid den runda ringen. Informationstavlorna vid rektanglarna. Den översta, på Raoul Wallenbergs väg, ligger närmast Skärsätra station.

Skulpturen är placerad vid den runda ringen. Informationstavlorna vid rektanglarna. Den översta, på Raoul Wallenbergs väg, ligger närmast Skärsätra station.

Skulpturen "Attachéväska R W"

Skulpturen “Attachéväska R W” står på grunden till det hus i Kappsta på södra Lidingö där Raoul Wallenberg föddes den 4 augusti 1912 (se karta längst ned). Tillsammans med sin mor bodde han här under somrarna, i sin morfar Per Johan Wisings hem. Fadern hade dött tre månader innan Raoul föddes. Huset förstördes vid en brand 1933 och i dag finns bara grunden kvar.

Bronsväskan, som är i naturlig storlek, bär Raoul Wallenbergs initialer och får antas vara fylld med skyddspass. Konstverket är skapat av Ulla Kraitz (född 1936) och har donerats till Lidingö stad av direktör Marcus Storch, tidigare VD och koncernchef för AGA. Skulpturen invigdes vid en ceremoni den 2 maj 2002.

Hope i New York
Originalet till attachéväskan ingår som en del i monumentet “Hope”, placerat utanför FN-högkvarteret i New York. Monumentet skapades 1998 gemensamt av Gustav och Ulla Kraitz, och kom till tack vare Marcus Storchs arbete och finansiering. Det är det mest betydande svenskanknutna monumentet i New York. Det består av fem pelare, som associerar till Europas utbrända städer vid krigets slut. På en av dem vilar ett blått klot, hoppets klot. Den svarta diabasen från Bohuslän knyter an både till det svenska urberget och lägrens svarta kol. Vid foten av skulpturen står en portfölj i brons – den bevarade väska som Wallenberg lämnade efter sig.

“Hope” står på gatstenar från Budapests gamla gettho som Gustav Kraitz med förhandlingsskicklighet och envishet lyckades få fraktade till New York.

Kopior av attachéväskan finns också vid Skissernas museum i Lund, i Wallenbergparken i Malmö samt utanför UD i Stockholm. Och utomlands finns den – förutom i New York – på Svenska institutet i Paris, på Mauermuseum i Berlin, på Beit Shalom museum i Laxton, England, samt på Holocaustmuseet i Washington. Dessutom finns exemplar i privat ägo, bland annat hos Marcus Storch.

Två länkar till “Hope”:
Länk nummer 1, består av tre bilder.   Länk nummer 2.

Kommunikationer: Lidingöbanan från Ropsten till station “Skärsätra”. Cirka 500 meters vandring söderut genom villakvarter, till Kappsta naturvårdsområde. Från Södra Kungsvägen, gå in på Primulavägen. Vid vägens slut, tag till vänster in på Törnrosvägen fram till Raoul Wallenbergs väg. Vid denna vägs slut finns informationsskärmar om Kappsta.

© visitlidingo.se 2024