Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Aktuellt

Se text längre ned om arbetet vid Ropsten.

Sidan uppdaterad 10 februari 2024.

Här finns texter om pågående händelser på Lidingö, som är aktuella, men inte alltid dagsaktuella. Längre ned finns länkar till dagliga nyhetsförmedlare.

1. Datumparkering på Lidingö
2. Lidingöbanans starkt försenade trafik över nya Lilla Lidingöbron

3. Vägarbetet vid nedfarten till Ropsten
4. Gamla Lidingöbron nästan helt borta
5. Buss 221 försvann
6. Två dagliga nyhetsförmedlare
7. Om byggnationerna i Norra Djurgårdsstaden

1. Datumparkering på Lidingö 1 november–30 april
Det innebär parkeringsförbud klockan 00.00-16.00, udda datum på den gatusida som har udda husnummer, jämna datum på sidan med jämna husnummer.

Kom ihåg att datumparkering gäller alla dagar och överallt på hela ön om inget annat skyltas på plats. Exempel på annan skyltning är parkeringsförbud särskilda veckodagar och stopp- eller parkeringsförbud på den ena sidan av gatan. Datumparkering ska göra det lättare att ta sig fram vid snöröjning, sandning och lövborttagning.

- o - o - o -

2. Lilla Lidingöbron är nu klar och öppnades för gående och cyklister i oktober 2022. För Lidingöbanan var avsikten att den skulle börja köra på bron i mitten av september 2023, men på grund av olika uppfattningar mellan Lidingö stad och SL om elinstallationerna, så har trafiken fortfarande inte kommit igång. Under tiden går Lidingöbanan mellan stationerna Baggeby och Gåshaga brygga. Anslutningsbuss trafikerar mellan Ropsten och Baggeby.
Så här går ersättningsbussarna:
21L mot Ropsten går Baggeby - Stjärnvägen (Torsvik) - Ropsten.
21L mot Baggeby går Ropsten - Baggeby. Det innebär att Stjärnvägen (Torsvik) endast trafikeras när ersättningsbussen avgår mot Ropsten.
I Baggeby avgår ersättningsbussarna parallellt med Lidingöbanans ordinarie hållplats.
I Rospten avgår ersättningsbussarna från hållplatsläge Ö (nedanför Lidingöbanans ordinarie hållplats, där linje 76 tidigare startade).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter att ha stångats under flera månader har nu SL och Lidingö stad kommit överens om "något". Här är Mitt i Lidingös hela klarläggande artikel från den 10 februari 2024. Det visar sig att staden har en del kvar att göra, trots tidigare försäkringar om att allt var gjort. Under tiden fortsätter anslutningsbussarna att rulla till en kostnad av 50 000 kronor per dygn. Tur för staden att det finns skattebetalare som inte stormat stadshuset, ännu.

Äntligen – SL och staden har enats om en plan

Förhoppningen är att Lidingöbanan ska börja rulla här någon gång mellan 8 april och 6 maj.

2024-02-09. 15:03

Nej, de satt nog inte inlåsta. Däremot har SL och staden fått till ett möte som kanske kan få hjul att äntligen snurra. ”Lås in dem och släpp inte ut dem förrän de kommit överens!”

Det var resenären Lisbeth Romans uppmaning till Lidingö stad och SL i en artikel i Mitt i i förra veckan. Den handlade förstås om den långa väntan på att Lidingöbanan ska få grönt ljus att köra över Lilla Lidingöbron.

Det är oklart om dörren var låst, men den 2 februari träffades en styrgrupp för att få ordning på den långdragna konflikten om elen på bron.
– Vi enades om en plan för vägen framåt och kunde säkerställa att vi jobbar mot ett tydligt mål, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Bristande stabilitet
I mötet deltog även Lidingös stadsdirektör Daniel Broman, trafikregionrådet Anton Fendert (MP) och SL:s vd David Lagneholm.

Regionens trafikförvaltning hade tagit fram en lista över saker staden måste åtgärda innan SL kan testköra Lidingöbanan på bron.
– Vi har kommit överens om hur elen ska byggas och vilka tekniska krav som gäller. Utmaningen från stadens sida har ju varit en bristande stabilitet i projektet, det har varit rörliga mål, säger Daniel Källenfors.

– Det är framför allt saker som SL har ansvar för men som staden som byggherre måste genomföra.
När punkterna på listan är avbockade kan SL boka besiktning med sina externa tekniker från Siemens i Tyskland, vilket eventuellt kan ske om cirka 12 veckor.

Enligt trafikregionrådet Anton Fendert (MP) var det ett bra möte och att den gemensamma projektgrupp som har träffats över tid närmar sig en lösning.

– Vi kunde bekräfta att det finns ett konstruktivt arbete och en gemensam bild av vad som behöver ske framåt. Utifrån samarbetet i projektgruppen ser vi att Lidingö kommer att kunna färdigställa bron, säger han.

Staden menar att det har varit ett ”rörligt mål” från er sida. Hur ser du på det?
– Det är inte min uppfattning att det har varit så. Men det viktiga nu är att ha fokus på hur vi kan få bron att fungera för Lidingöbanan så att vi får igång trafiken. Det är vad resenärerna förväntar sig av oss.

När kan tåget börja gå?
– Just nu är det svårt för oss att säga. Ytterst handlar det om elarbeten och där är inte jag någon expert än.

Enligt den handlingsplan som trafikförvaltningen och staden muntligen har kommit överens om kan tågen börja rulla någon gång mellan 8 april och 6 maj, förutsatt att staden genomfört de åtgärder som står i planen.

Det ska göras:
Enligt trafikförvaltningens förslag ska Lidingö stad:
Granska relationshandlingar och komplettera ett enlinjeschema
Säkerställa att låg- och högspänningsanläggning är separerade
Säkerställa att allt på bron är ”bondat”
Göra en ny ”jordlina” nerifrån och upp
Trafikförvaltningen bokar besiktning med tyska Siemens
När trafiken är igång genomförs ytterligare kompletteringar

Källa: Lidingö stad

RósannaRóbertsdóttir

rosanna.robertsdottir@mitti.se

08-550 550 59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 18 december meddelade Lidingö stad att den besiktning som gjordes den 15 december visar att bron var klar att användas. Se länk till stadens besked här. Enligt SL gjordes besiktningen av Lidingö stad och entreprenören Implenia, utan inblandning av SL. SL:s pressmeddelande från 22 december klockan 17.15 innehåller uppgifter som ifrågasätter Lidingö stads hantering av de bestämmelser som gäller vid byggande av broar med spårtrafik. Läs:

SL har i ett pressmeddelande skickat klockan 17.15 fredag 22 december (när de flesta lämnat sina arbeten inför julhelgen) förklarat att "SL och Lidingö stad är överens om att Lilla Lidingöbron har byggts med avvikelser från de godkända bygghandlingarna. SL anser att elsäkerhetsfrågor måste lösas innan trafiken kan starta. Riskanalys har genomförts och SL kräver ytterligare förtydliganden och åtgärder innan anläggningen kan driftsättas."

Sammanfattning av SL:s förklaring: I november 2023 genomförde trafikförvaltningen en riskanalys av den nya jordningslösningen för Lilla Lidingöbron. Lidingö stad deltog. Båda parter var överens om att arbetet var konstruktivt och skedde i god dialog.

Trafikförvaltningen (= SL) har nu analyserat resultatet av riskanalysen och föreslagna åtgärder. SL anser att det krävs förtydliganden innan det går att ta ställning till fortsatt arbete.

Entreprenadbesiktningen som gjordes den 15 december reglerar förhållandet mellan Lidingö stad och entreprenören Implenia, alltså inte mellan Lidingö och trafikförvaltningen.

Trafikförvaltningen bedömer därför att det inte finns möjlighet till spänningssättning av spåranläggningen förrän frågeställningarna är besvarade och åtgärder vidtagits.

Därefter genomförs en s.k. ibruktagninsbesiktning för att undersöka om anläggningen är tillräckligt säker för spänningssättning. Först efter godkänd ibruktagandebesiktning av elanläggningen, kan SL påbörja tester på banan. SL räknar med att det kommer att dröja cirka 12 veckor från godkänd ibruktagningsbesiktning tills tester av bland annat signalsäkerhetssystemet har kunnat genomföras. Därefter är det dags att planera för Lidingöbanans persontrafik.

Slutsats: Lidingö stad har inte följt de bestämmelser som SL har vad gäller att bygga en bro som även ska trafkeras av spårväg. De som drabbas av detta är de cirka 14 000 lidingöbor som dagligen åker med Lidingöbanan. Räkna med trafikstart tidigast 1 maj 2024. Planeringen från början var trafikstart 11 september 2023.

Lidingö stad har svarat på SL:s senaste pressmeddelande. Läs hela texten här.

denna sida finns stadens senaste information, från 8 december + en film om arbetet förra året. Frågan är när detta reseelände tar slut och SL tar sitt ansvar. Vid påsk 2024 är det senaste budet. På denna länk finns information från 5 december om SL:s brist på samordning inom sin egen organisation.

DN har den 7 december en artikel om broeländet. Två citat:
– Nu hävdas det att bron inte är elsäker. Men vi har kallat in alla experter som finns. De har i skriftliga utlåtanden konstaterat att bron är säker. Den är redo för driftsättning, säger Lidingös stadsdirektör Daniel Broman och påpekar att banan inte kan testköras förrän SL har slagit på strömmen.

– Problemet är att det är galvanisk kontakt mellan räcken, stolpar, växlar och brons armering. Så om kontaktledningen med 750 volt skulle falla ner finns risk att räcken på bron, liksom själva bron, blir strömförande, säger Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen, som avvisar påståendet om att SL skulle ha interna kommunikationsproblem.

Se även SVT Nyheter/Stockholms inslag från 8 december på denna länk.

- o - o - o -

3. Arbetena vid Hjorthagskopplets pågår fram till våren 2024
I mars 2023 stängdes Hjorthagskopplet vid Ropsten av för biltrafik från Lidingöbron. Att vägen stängts av beror på att nya ledningar ska dras samt att marken behöver höjas för att kunna ansluta till Gasverksvägen. Busstrafiken påverkas inte, men det gör biltrafiken. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter som ska åka från Lidingö till Ropsten. Trapporna mellan Ropsten och Hjorthagsparken påverkas inte och kan användas som vanligt. Vägarbetena kommer pågå fram till våren 2024. Se kartbeskrivningen hur man måsta köra för att komma från Lidingö till Ropsten med bil.

- o - o - o -

4. Gamla Lidingöbrons bågspann rivet - slutet på en 100-årig epok
Nu har sista chansen att få en glimt av den så karakteristiska stålbågen på Gamla Lidingöbron försvunnit. Den är helt borta. Kvar fanns, till mitten av november, bara den stora motvikten av betong (uppskattad vikt 350 ton) till den tidigare broöppningen, och de sista resterna av bron. Se denna länk. Men nu är det bara få rester kvar.

Det var ingen enkel uppgift att riva det 30 meter höga och 140 meter långa bågspannet. Hela bågen sänktes ned till en drygt hundra meter lång flytpråm. Där klipptes stålbalkarna ner bit för bit innan de forslades bort.

Brons stål var närmare hundra år gammalt och var redan då bron byggdes av skiftande kvalitet på grund av stålbristen i Europa efter första världskriget. Trots det har stålet fortfarande ett ekonomiskt värde. Men många balkar har stora rostangrepp och andra defekter. Dessutom kan flera äldre målningsbehandlingar innehålla miljögifter, vilket gjort att stålet minskat i värde.

Bågspannet hade dock ett stort symboliskt värde och ett affektionsvärde. Därför sparas mu en del av stålet för att bli till ett mindre konstverk eller minnesmärke över Gamla Lidingöbron – en bro som tjänat Lidingöborna i nästan 100 år. På Lidingö museums pågående utställning "Bro vid bro vi byggde". se denna länk, finns även några små bitar av brospannet till beskådan.

- o - o - o -

5. Buss 221 körs inte längre
Buss 221 gjorde sin sista tur mellan Ropsten och Larsberg lördag den 9 december. Många tusen namnunderskrifter och eniga politiker på Lidingö hjälpte inte. SL beslutade att lägga ner den omtyckta busslinjen i ett fyrkantigt försök att spara pengar. Eftersom bussen ofta var fullsatt kan nedläggningen bara tolkas på ett sätt - ta bilen istället! Nu är istället buss 206 mer än fullsatt. SL föreslår därför att turtätheten på denna linje ska minskas från halvårsskiftet 2024... Är SL lika med SkandaL?

6. Lidingö Nyheter

6. Mitt i Lidingö

- o - o - o -

7. Alla som är intresserade av det som händer på andra sidan bron, alltså i Norra Djurgårdsstaden, kan kolla på denna länk.

© visitlidingo.se 2024