Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Aktuellt

Se text längre ned om arbetet vid Ropsten.

Sidan uppdaterad 8 december 2023.

Här finns korta texter om pågående händelser på Lidingö, som är aktuella, men inte dagsaktuella. Längre ned finns länkar till dagliga nyhetsförmedlare.

1. Datumparkering på Lidingö
2. Lidingöbanans trafik över nya Lilla Lidingöbron. SL ändrar sig hela tiden vilket dagligen drabbar 14 000 resenärer.
3. Vägarbetet vid nedfarten till Ropsten
4. Gamla Lidingöbron snart helt borta
5. Buss 221 försvinner
6. Två dagliga nyhetsförmedlare
7. Om byggnationerna i Norra Djurgårdsstaden

1. Datumparkering på Lidingö 1 november–30 april
Det innebär parkeringsförbud klockan 00.00-16.00, udda datum på den gatusida som har udda husnummer, jämna datum på sidan med jämna husnummer.

Kom ihåg att datumparkering gäller alla dagar och överallt på hela ön om inget annat skyltas på plats. Exempel på annan skyltning är parkeringsförbud särskilda veckodagar och stopp- eller parkeringsförbud på den ena sidan av gatan. Datumparkering ska göra det lättare att ta sig fram vid snöröjning, sandning och lövborttagning.

- o - o - o -

2. Lilla Lidingöbron är nu klar och öppnades för gående och cyklister i oktober 2022. För Lidingöbanan var avsikten att den skulle börja köra på bron i mitten av september 2023, men på grund av olika uppfattningar mellan Lidingö stad och SL om elinstallationerna, så har trafiken fortfarande inte kommit igång. Under tiden går Lidingöbanan mellan stationerna Baggeby och Gåshaga brygga. Anslutningsbuss trafikerar mellan Ropsten och Baggeby.
Så här går ersättningsbussarna:
21L mot Ropsten går Baggeby - Stjärnvägen (Torsvik) - Ropsten.
21L mot Baggeby går Ropsten - Baggeby. Det innebär att Stjärnvägen (Torsvik) endast trafikeras när ersättningsbussen avgår mot Ropsten.
I Baggeby avgår ersättningsbussarna parallellt med Lidingöbanans ordinarie hållplats.
I Rospten avgår ersättningsbussarna från hållplatsläge Ö (nedanför Lidingöbanans ordinarie hållplats, där linje 76 tidigare startade).
denna sida finns stadens senaste information, från 8 december + en film om arbetet förra året. Frågan är när detta reseelände tar slut och SL tar sitt ansvar. Vid påsk 2024 är det senaste budet. På denna länk finns information från 5 december om SL:s brist på samordning inom sin egen organisation.

DN har den 7 december en artikel om broeländet. Två citat:
– Nu hävdas det att bron inte är elsäker. Men vi har kallat in alla experter som finns. De har i skriftliga utlåtanden konstaterat att bron är säker. Den är redo för driftsättning, säger Lidingös stadsdirektör Daniel Broman och påpekar att banan inte kan testköras förrän SL har slagit på strömmen.

– Problemet är att det är galvanisk kontakt mellan räcken, stolpar, växlar och brons armering. Så om kontaktledningen med 750 volt skulle falla ner finns risk att räcken på bron, liksom själva bron, blir strömförande, säger Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen, som avvisar påståendet om att SL skulle ha interna kommunikationsproblem.

Se även SVT Nyheter/Stockholms inslag från 8 december på denna länk.

- o - o - o -

3. Arbetena vid Hjorthagskopplets pågår fram till våren 2024
I mars 2023 stängdes Hjorthagskopplet vid Ropsten av för biltrafik från Lidingöbron. Att vägen stängts av beror på att nya ledningar ska dras samt att marken behöver höjas för att kunna ansluta till Gasverksvägen. Busstrafiken påverkas inte, men det gör biltrafiken. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter som ska åka från Lidingö till Ropsten. Trapporna mellan Ropsten och Hjorthagsparken påverkas inte och kan användas som vanligt. Vägarbetena kommer pågå fram till våren 2024. Se kartbeskrivningen hur man måsta köra för att komma från Lidingö till Ropsten med bil.

- o - o - o -

4. Gamla Lidingöbrons bågspann rivet - slutet på en 100-årig epok
Nu har sista chansen att få en glimt av den så karakteristiska stålbågen på Gamla Lidingöbron försvunnit. Den är helt borta. Kvar fanns, till mitten av november, bara den stora motvikten av betong (uppskattad vikt 350 ton) till den tidigare broöppningen, och de sista resterna av bron. Se denna länk.

Det var ingen enkel uppgift att riva det 30 meter höga och 140 meter långa bågspannet. Hela bågen sänktes ned till en drygt hundra meter lång flytpråm. Där klipptes stålbalkarna ner bit för bit innan de forslades bort.

Brons stål var närmare hundra år gammalt och var redan då bron byggdes av skiftande kvalitet på grund av stålbristen i Europa efter första världskriget. Trots det har stålet fortfarande ett ekonomiskt värde. Men många balkar har stora rostangrepp och andra defekter. Dessutom kan flera äldre målningsbehandlingar innehålla miljögifter, vilket gjort att stålet minskat i värde.

Bågspannet hade dock ett stort symboliskt värde och ett affektionsvärde. Därför sparas mu en del av stålet för att bli till ett mindre konstverk eller minnesmärke över Gamla Lidingöbron – en bro som tjänat Lidingöborna i nästan 100 år. På Lidingö museums pågående utställning "Bro vid bro vi byggde". se denna länk, finns även några små bitar av brospannet till beskådan.

- o - o - o -

5. Buss 221 läggs ned
Buss 221 gör sin sista tur mellan Ropsten och Larsberg lördag den 9 december. SL har beslutat att lägga ner den omtyckta busslinjen i ett fyrkantigt försök att spara pengar. Eftersom bussen ofta är fullsatt kan nedläggningen bara tolkas på ett sätt - ta bilen istället! Många tusen namnunderskrifter och eniga politiker på Lidingö hjälpte inte. SkandaL

6. Lidingö Nyheter

6. Mitt i Lidingö

- o - o - o -

7. Alla som är intresserade av vad som händer på andra sidan bron, alltså i Norra Djurgårdsstaden, kan kolla på denna länk.

© visitlidingo.se 2023