Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Fakta

Fakta om Lidingö (uppdaterad december 2019)


Lidingö – 59.36434 N, 18.13309 E

På Lidingö var 47 982 personer skrivna den 30 juni 2019. Lidingö är Sveriges 51:a kommun i befolkningsstorlek.

Den 31 december 2018 var 47 818 personer skrivna på ön. Ökningen under 2018 var 633 personer. Antal hushåll år 2017 var 21 659. Mellan åren 1988 och 2018 ökade Lidingös invånarantal med 23,2 procent.

Den 31 december 2018 var antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 10 470 personer, eller 21,9 % av befolkningen. 

Medelåldern på Lidingö är 42,7 år för kvinnor och 39,8 år för män (2018). Antal barn per kvinna 1,51 (2018). Medellivslängden på Lidingö för kvinnor är 86,1 (84,73 i riket) och för män 83,2 (81,34 i riket) (2017).

Befolkningstätheten är 1 558 invånare/km² (31 december 2018). Lidingö är Sveriges femte tätast befolkade kommun, av landets 290. Endast Sundbyberg, Stockholm, Solna och Malmö har högre befolkningstäthet. I Sverige bor i snitt 25,1 invånare/km² (2018). Se även denna länk till SCB.

Inkomster. Den disponibla inkomsten 2017 för "medelsvensson" på Lidingö var 28 592 kronor i månaden. För den procent i landet som hade högst inkomst var siffran på Lidingö 686 608 kronor i månaden. Det är ungefär 24,0 gånger mer än "medelsvensson" på Lidingö. Inkomstförändringen per år var i genomsnitt +2,2 procent för "medelsvensson" och +7,5 procent för den procent som hade de högsta inkomsterna. Källa: SVT Datajournalistik

Lidingös landareal exklusive öar är 30,2 km² (inklusive öar 30,8 km²). Det betyder att Lidingö är Sveriges 285:e kommun i ytstorlek. Endast fem kommuner (Sundbyberg, Burlöv, Solna, Öckerö och Danderyd) är mindre till ytan. Till Lidingö hör ögrupperna Fjäderholmarna, Storholmarna samt öarna Duvholmen, Stora och Lilla Höggarn.

Den enda fasta förbindelsen från ön till fastlandet är de två Lidingöbroarna. Bägge går mellan Torsvik på Lidingö och Ropsten i Stockholm. Den gamla bron invigdes 1925 och den nya 1971. Dessutom sker regelbunden båttrafik till Gåshaga brygga, Larsbergs/Dalénums brygga samt till Storholmen. År 2022 beräknas en ny bro vara klar som ersätter den gamla. Den gamla bron rivs under år 2023.

Den gamla bron används av Lidingöbanan, cyklister, mopedister och fotgängare, den nya bron av bilister och bussar. Att ta sig från Stureplan i Stockholms centrum till Torsvik på Lidingö kan ta mellan 7 minuter (bil) och 12 minuter (tunnelbana och buss), om allt flyter på.

Bostäder på Lidingö (31 december 2017)
Lägenheter, hyresrätt 5 328
Lägenheter, bostadsrätt 7 666
Småhus (villa/radhus) 7 185
Övriga hustyper 1 480
Totalt antal bostäder 21 659

Politik
Valdeltagandet på Lidingö vid valet 2018 var 90,2%,
i Stockholms län 86,6% och i riket 87,2%.
Mandat i kommunfullmäktige 2018 – 2022 (siffrorna för 2014-2018)
Moderaterna 13 (18)
Centerpartiet 9 (9)
Lidingöpartiet 7 (7)
Liberalerna 6 (4)
Socialdemokraterna 5 (5)
Miljöpartiet 3 (4)
Kristdemokraterna 3 (2)
Sverigedemokraterna 3 (1)
Vänsterpartiet 2 (1)

Sammanlagt 51 ordinarie ledamöter.

Moderaterna och Folkpartiet ingick efter valet 2002 en allians. Efter valet 2010 utökades alliansen med Kristdemokraterna. Tillsammans hade de tre partierna 27 mandat, vilket gav egen majoritet. Efter valet 2014 avslutade Folkpartiet sitt samarbete med Moderaterna och gick i opposition. Istället inträdde Lidingöpartiet. Den styrande majoriteten bestod då av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna, med 27 mandat.
Vid valet 2018 förlorade Moderaterna hela fem mandat men var fortfarande största parti. Man bildade en stor allians med Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna (f.d. Folkpartiet). Tillsammans har de 29 mandat.

Kommunfullmäktiges presidium 2018-2022
Ordförande: Anna Britta Bergman (M)
Förste vice ordförande: Hans Grundell (LP)
Andre vice ordförande: Rebecka Öberg (C)

Kommunstyrelsen 2018-2022
Ordförande i kommunstyrelsen från 2018 är Daniel Källenfors (M). Vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden är Birgitta Sköld (LP). Carl-Johan Schiller (KD) är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Amelie Tarschys Ingre (L) är ordförande i utbildningsnämnden. Alla fyra är heltidsanställda kommunalråd. Övriga ordinarie ledamöter: Daniel Larson (S), Fredrik Vinstock (M), Patrik Buddgård (C), Carl Östring (M), Patrik Sandström (MP), Lars H Ericsson (LP), Tor von Sydow (C) och Jonas Lundgren (V).

Halvtidsanställt oppositionsråd är Patrik Sandström (MP) 2018-2020. Andra delen av mandatperioden övertas posten av Daniel Larson (S).

Skatt
Skattesatsen 2019 är totalt 30,37 kronor (medelskattesats i Stockholms län 30,48 kronor, i hela landet 32,19 kronor). Till kommunen går 18,29 kronor och till Stockholms läns landsting 12,08 kronor. Under 2018 sänktes den kommunala skatten med 15 öre till 18,49 kronor och under 2019 med ytterligare 20 öre till 18,29 kronor. År 2020 sänks kommunalskatten med ytterligare 30 öre, till 17,99 kronor.

Statistiska Centralbyrån: Lidingö i siffror

Svenskt Näringsliv: Företagsklimat för Lidingö, på denna länk.

Ekonomifaktas uppgifter om Lidingö, på denna länk.

© visitlidingo.se 2020