Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Det här evenemanget har redan varit!

Lidingö stadshus: Öppet möte om "Boende för seniorer på Lidingö"

13.00 torsdag 21 september - 15.30 torsdag 21 september

"Boende för seniorer på Lidingö"

SPF Seniorerna Lidingöskeppet anordnar ett öppet möte i Gustaf Dalén-salen i Lidingö stadshus. Alla seniorer är välkomna.

Huvudtalare är kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och ordföranden i omsorgs- och socialnämnden Peter Lönnqvist (M) från staden, samt Carl-Johan Westring, VD för Silver Life.

Temat för mötet är "Boende för seniorer på Lidingö"
- Var vill vi bo
- Var får vi bo
- Var kan vi bo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel - Äldreboende/äldrepolitik Lidingö

SPF - Lidingöskeppet bjuder in till en genomgång/diskussion om äldrepolitik på Lidingö.

Vi har riktat ett antal frågor till Lidingö stad och nu får vi tillfälle att lyssna på stadens politiska ledning, kommunalrådet Daniel Källenfors och ordföranden i omsorgs-och socialnämnden Peter Lönnqvist när det gäller stadens syn på äldrepolitik. Vid  detta möte fokuserar vi på ÄLDREBOENDE.

"Bo kvar hemma, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende".

I nedanstående artikel beskriver vi varför vi anser att vi seniorer måste lära oss mer om äldrepolitiken och varför vi måste använda våra kunskaper, livserfarenhet och insyn i åldrandet för att kunna bidra till en positiv utveckling av äldrepolitiken.

VI ÄR GLADA ATT VI BLIR ÄLDRE - MEN VAR OCH HUR SKA VI BO?
Medicinsk utveckling, hälsosammare liv, bättre arbetsmiljö och mycket annat gör att vi lever längre och längre vilket vi alla är glada för!

Media rapporterar kontinuerligt om att vi alla blir äldre. Antalet 80-åringar ökar med 50% fram till 2030. Demenssjuka ökar också med 50% under samma tidsperiod. Många somatiskt sjuka kan bo kvar hemma längre tid pga den medicinska utvecklingen och nya, moderna hjälpmedel.

Men, vi ser många orosmoln på den i övrigt ljusa himlen. Hur ser framtiden ut? För många av oss 80+ är det kanske inte meningsfullt att fundera på hur det kommer att se ut om 10-20 år, vi vill veta vad som händer om 1-10 år. Någonstans måste vi fundera på vad som kan inträffa inom en relativt nära framtid. Vad händer på Lidingö?

VARFÖR OROLIGA?
Hur ser tolkningen ut och hur ser planeringen av åtgärder ut? Vad vet våra politiker och hur transparenta är deras analys och planering? Förstår de allvaret? Kommer de att klara av alla utmaningar? Kommer det finnas seniorboende i tillräcklig omfattning för de olika grupperna av seniorer baserat på deras behov? Hur säkerställs att det finns tillräckliga resurser för äldreomsorg? Hur klarar sig äldreomsorgen i konkurrens om resurser mot skolor, idrott, infrastruktur, parker, idrott, mm? Är statens stöd tillräckligt och innebär mer generella direktiv att kommunen lägger mindre resurser på äldreomsorg?

Kommer det att finnas tillräcklig personalstyrka och har personalen acceptabel utbildning? (Det sägs från politiken att man kan hitta lämplig personal bland arbetslösa, hur ska det gå till?) På Lidingö, finns det tillgång till bostäder för personalen?

SKANDALER OCH NEGATIVA KOMMENTARER
Nästan dagligen läser vi om skandaler, allvarliga misstag och t.o.m. om ren ondska inom äldrevård inklusive hemtjänst. IVO rapporterar om missförhållanden inom många kommuner. Hur ser det ut på Lidingö?

POLITIKERNAS PROGRAM OCH LÖFTEN
Alla politiska partier formulerar snygga och allmängiltiga förslag.

Det sägs t.ex. (några exempel)
- Äldre som använder hemtjänst eller bor på biståndsbedömda boenden ska träffa samma personer.
- Personalen ska kunna svenska och bör/ska ha undersköterskeutbildning
- Seniorer ska ha rätt till självbestämmande. Konkreta satsningar är högre lön för personalen. Alla partier vill höja lönerna men många säger - inte just nu.
- Minutschema i hemtjänsten ska avskaffas.
- Mer personal skall anställas och arbetsvillkoren skall förbättras

Hur ser de politiska målen ut på Lidingö och vilka planer finns för att förverkliga dessa rent konkret?

SENIORERNAS EGNA ENGAGEMANG
Ett första steg för att dämpa vår oro är att vi lär oss mer om hur äldreomsorgen fungerar, vilka boendealternativ som finns, hur hemtjänsten fungerar. Vi måste också tillsammans gå igenom alla dessa frågor, komma med konkreta förslag, samarbeta med politikerna och, om nödvändigt, kämpa för våra förslag. Tillsammans har vi redan betydande kunskaper om ämnet, vi lär oss mer  och vi kan vara en viktig partner till staden.

Min erfarenhet, som relativt nyligen engagerad i seniorvärlden, är att engagemanget på föreningsnivå är blygsamt. Vi alla kan sinsemellan ha synpunkter på många frågor inom äldreomsorgen, i synnerhet när det gäller bostäder. Vi kan tycka att vi seniorer är dåligt representerade i Riksdagen eller att våra region- och lokalpolitiker gör för lite inom t.ex. äldreomsorgen. Men, men, vad gör vi för att det ska bli en ändring? Deltar vi i våra partiers nomineringsmöten? Engagerar vi oss i föreningar, t.ex. SPF Seniorer Lidingöskeppet?

För att föra fanan vidare kommer SPF Seniorer Lidingöskeppet att fortsätta och fördjupa sitt arbete med äldrepolitik i fyra arbetsgrupper som vi vill starta i oktober, nämligen 1= Boende, 2= Hemtjänst, 3=Ekonomi inom äldreomsorgen och 4= Bedömning av biståndsbehov, regler och tillämpning. Till varje arbetsgrupp kommer det att finnas en referensgrupp. Vi bjuder in alla medlemmar att delta.

Vid mötet den 21/9 kommer även en privat entreprenör inom seniorboendet att ge sin syn på hur ett bra boende kan arrangeras, nämligen VD för SilverLife, Carl-Johan Westring.

SPF Seniorerna Lidingöskeppet är Lidingös största seniorförening med 1300-1400 medlemmar. Vi bedriver en mycket uppskattad verksamhet för våra medlemmar. Den omfattar resor, studiebesök, månadsmöten med föredrag och/eller musik, promenader, spel och annat som ger själ och kropp avkoppling och som är viktiga för våra sociala kontakter. Nu tar vi ett ordentligt grepp om ÄLDREPOLITIKEN.

Björn Markstedt
SPF Seniorerna Lidingöskeppet
Projektledare äldrepolitik

bjoern.markstedt@gmail.com

© visitlidingo.se 2023