Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Lidingö stadshus: Kommunfullmäktige sammanträder

18.00 måndag 27 mars - 21.00 måndag 27 mars

Kommunfullmäktige sammanträder i Gustaf Dalén-salen i stadshuset. Ungefärlig sluttid.

Interpellationer och frågor
* Vad händer med Tor 2 och blir det några fler seniorbostäder på ön? Interpellation från Joakim Jarnryd (C)

* Kommer arbetet med nya översiktsplanen vara tydligt, förutsägbart och transparent? Interpellation från Suzanne Liljegren (L)

*Varför ska Lidingöborna betala mer för Lilla Lidingöbron? Interpellation från Patrik Buddgård (C)

* Omprövning av möjligheten att få behålla sin bostad när den tvååriga etableringsfasen är slut. Interpellation från Sven Erik Wånell (V)

Ärenden
* Handlingsplaner 2023 - stadsövergripande sammanställning utifrån funktionshinderpolitiskt program

* Översyn av stadens borgenspolicy

* Redovisning av obehandlade motioner

* Redovisning av bifallna motioner

* Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet, där den direktsänds.

© visitlidingo.se 2023