Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Lidingö stadshus: Ut till landet – Ut till Käppala

onsdag 17 juni - söndag 30 augusti

Lidingö Hembygdsförenings stadsdelsutställning som visades på Lidingö Museum vid årsskiftet presenteras nu i Lidingö stadshus under sommaren 2020.

Käppala var Lidingös första större område med sommarbebyggelse av sportstugekaraktär. I utställningen kan du se hur områdets bebyggelse växte fram för snart hundra år sedan, hur Käppala sedan blev ett modernt villaområde, men även med flerfamiljsbostäder i anslutning till Södra Lidingöbanans station Käppala. Historiska försvarsanläggningar har även funnits i området. Numera är nog Käppala mest känt för Käppalaverkets stora reningsverk, en anläggning som tar emot avloppsvatten från mer än en halv miljon hushåll.

Visas i stadshusets entréhall


Öppettider till 7 augusti:
Måndag till fredag 08.00 - 18.00. Entré via biblioteket mellan klockan 16.00 och 18.00
Lördag - söndag stängt

Ordinarie tider från 10 augusti.

© visitlidingo.se 2020