Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Aktuellt

1. Ska detta bli utsikten från Foresta, Baggeby, Bodal och Larsberg i framtiden? Energihamnen i Värtan. Lidingöbron till höger. Bild: Stockholms stad

1. Ska detta bli utsikten från Foresta, Baggeby, Bodal och Larsberg i framtiden? Energihamnen i Värtan. Lidingöbron till höger. Bild: Stockholms stad

2. Låt oss aldrig glömma de åtta extra månader som Lidingö stad var helt handlingsförlamad när det gällde Lidingöbanan. Se under punkt 2.

2. Låt oss aldrig glömma de åtta extra månader som Lidingö stad var helt handlingsförlamad när det gällde Lidingöbanan. Se under punkt 2.

Sidan uppdaterad 16 juni 2024

Här finns texter om pågående händelser på och vid Lidingö, som är aktuella, men inte alltid dagsaktuella. Längre ned finns länkar till dagliga nyhetsförmedlare.
1. Om byggnationerna i Norra Djurgårdsstaden och om Energihamnen
2
. Lidingöbanans starkt försenade trafik över nya Lilla Lidingöbron kom igång den 26 maj
3. Datumparkering på Lidingö

4. Gamla Lidingöbron helt borta
5. Buss 221 försvann
6. Två dagliga nyhetsförmedlare

1. Alla som är intresserade av det som händer på andra sidan bron, alltså i Norra Djurgårdsstaden, kan kolla på denna länk. Artilkel i DN 13 juni 2024 ligger längst ned.
- o - o - o -

2. Lilla Lidingöbron blev klar och öppnades för gående och cyklister i oktober 2022. För Lidingöbanan var avsikten att den skulle börja köra på bron i mitten av september 2023, men på grund av olika uppfattningar mellan Lidingö stad och SL om elinstallationerna, kom trafiken inte igång. Under tiden gick Lidingöbanan mellan stationerna Baggeby och Gåshaga brygga. Anslutningsbussar trafikerade mellan Ropsten och Baggeby. Men söndag den 26 maj 2024, nästan ett år efter ombyggnadsstarten den 4 juni 2023, kom trafiken äntligen igång. Se några texter nedan som försöker förklara hur det kunde bli ett åtta månaders helt onödigt stopp på trafiken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidingös två ledande politiker plus stadsdirektören och projektledaren för "Lilla Lidingöbron" var mycket klara över att Lidingö hade gjort precis allt rätt., men när bron besiktigades i september 2023 hade SL en helt annan uppfattning vad gälde eltillförseln, se nedan. Istället för att då, med emfas, tala om för SL att Lidingö gjort rätt skulle man direkt frågat sig: Vad kan vi göra för att snabbast möjligt lösa detta problem så att trafiken kan komma igång. Det är ju cirka 15 000 personer som åker med banan varje dag. Men den frågan ställde man inte utan man framhärdade i ett Lidingö gjort allt rätt. Och detta höll man på med till årsskiftet 2023/2024.

Man skrev artiklar i tidningar för att understryka hur rätt man hade. I februari 2024 började man (= stadens fyra makthavare, se ovan) förstå att SL aldrig skulle godkänna bron för spårvägstrafik. Då var det dags att krypa till korset och börja förbereda för att göra något åt problemet. Under tiden fick de lidingöbor, som inte kunde använda sina bilar för att ta sig till jobbet, snällt stå i regn och rusk, i kyla och blåst, och vänta på att tuppfäktningen skulle upphöra. I februari 2024 kom man överens om vad Lidingö skulle göra för att få igång trafiken. SL lovade att stå för halva kostnaden och den 26 maj började tågen rulla. Hade man (= Lidingö) gjort som man skulle hade trafiken kommit igång i september 2023. För att släta över den urusla hanteringen under drygt åtta månader delade man ut praliner till de första trafikanterna...

Vad detta spektakel kostat Lidingös skattebetalare får vi aldrig reda på, det vore för genant. Men ersättningsbussarna mellan Ropsten och Baggeby kostade ungefär 50 000 kronor per dygn. Om Lidingö betalt för åtta månaders busstrafik betyder det 8 x 30 dagar x 50 000 kronor = 12 000 000 kronor. Men för en kommun med 213 miljoner i årsvinst 2023 är det försumbart. En större summa är ombyggnaden av själva elförsörjningen av spårvägsdriften över bron.

Jan Sjöberg 30 maj 2024

Kom ihåg vilka som skötte detta, när det är val år 2026.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trafikstart på Lilla Lidingöbron

Pressmeddelande måndag den 13 maj

Den 17 maj påbörjar SL provkörningar med spårvagn på Lilla Lidingöbron. Om allt går enligt plan blir det start för trafik med resenärer den 26 maj.

I februari tog SL och Lidingö stad gemensamt beslut om vilka åtgärder som behövde utföras för att få i gång spåranläggningen på Lilla Lidingöbron. Den nya spårvägsbron har dubbla spår mellan Ropsten och Torsvik, för att klara ett ökat resande i framtiden och kunna erbjuda tätare turer med Lidingöbanan.

– Både vi och Lidingö stad har varit angelägna om att få igång spårvagnstrafiken över bron och tillsammans har vi under våren jobbat hårt för att få allt på plats. Jag är väldigt glad över att vi nu står inför trafikstart, säger David Lagneholm, förvaltningschef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Innan resenärerna kan få stiga ombord behöver spåranläggningen på Lilla Lidingöbron provköras. Det handlar bland annat om att testa signalanläggningen, växlar, bommar och strömförsörjningen.

Provkörningarna kommer att pågå 17 maj – 25 maj. Gång- och cykeltrafikanter uppmärksammas på passerande spårvagnstrafik och att bommar fälls vid spårövergången i Torsvik. Trapporna till perrongen och strandpromenaden kommer att vara helt avstängda under provkörningsperioden.

Om allt går enligt plan under provperioden kommer resenärerna att välkomnas att resa med spårvagn hela vägen till Ropsten den 26 maj. Men för säkerhets skull kommer ersättningsbussarna att köras parallellt till den 31 maj.

Pressmeddelande onsdag 28 Februari 2024
SL och Lidingö överens om vägen framåt för Lilla Lidingöbron

SL och Lidingö stad har nu enats om vad som ska göras innan spårvagnstrafiken kan börja gå över Lilla Lidingöbron. Om allt går enligt plan kan trafiken starta den 28 maj.

Sedan länge har Lidingö stad och SL haft en tät dialog, framför allt om den eltekniska lösningen som det funnits olika syn på. Parterna är nu överens om vilka åtgärder som ska utföras, vem som ska utföra dem och hur kostnader ska fördelas.

– SL och Lidingö stad är angelägna om att få igång trafiken så fort som möjligt och det är bra att vi nu kommit överens om en gemensam väg framåt, säger David Lagneholm, förvaltningschef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Vissa av åtgärderna kommer att genomföras av Lidingö stad, andra av SL.

– Det är mycket glädjande att vi har enats om en väg framåt och har ett datum för trafikstart. Nu ser vi fram emot att spårvagnstrafiken ska börja gå igen hela vägen mellan Ropsten och Gåshaga, säger Daniel Broman, stadsdirektör.

För ytterligare information, kontakta:

Generella frågor: Daniel Broman, stadsdirektör
073-072 84 56, daniel.broman@lidingo.se

Projektgenomförande: Adriana Buzea, chef, tekniska förvaltningen
08-731 31 42, adriana.buzea@lidingo.se

Tekniska frågor: Jan Werner, projektledare Lilla Lidingöbron
070-370 12 65, jan.werner@lidingo.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024-02-09. Efter att ha stångats under flera månader har nu SL och Lidingö stad kommit överens om "något". Här är Mitt i Lidingös hela klarläggande artikel från den 10 februari 2024. Det visar sig att staden har en del kvar att göra, trots tidigare försäkringar om att allt var gjort. Under tiden fortsätter anslutningsbussarna att rulla till en kostnad av 50 000 kronor per dygn. Tur för staden att det finns skattebetalare som inte stormat stadshuset, ännu.

Äntligen – SL och staden har enats om en plan

Förhoppningen är att Lidingöbanan ska börja rulla här någon gång mellan 8 april och 6 maj.

2024-02-09. 15:03

Nej, de satt nog inte inlåsta. Däremot har SL och staden fått till ett möte som kanske kan få hjul att äntligen snurra. ”Lås in dem och släpp inte ut dem förrän de kommit överens!”

Det var resenären Lisbeth Romans uppmaning till Lidingö stad och SL i en artikel i Mitt i i förra veckan. Den handlade förstås om den långa väntan på att Lidingöbanan ska få grönt ljus att köra över Lilla Lidingöbron.

Det är oklart om dörren var låst, men den 2 februari träffades en styrgrupp för att få ordning på den långdragna konflikten om elen på bron.
– Vi enades om en plan för vägen framåt och kunde säkerställa att vi jobbar mot ett tydligt mål, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Bristande stabilitet
I mötet deltog även Lidingös stadsdirektör Daniel Broman, trafikregionrådet Anton Fendert (MP) och SL:s vd David Lagneholm.

Regionens trafikförvaltning hade tagit fram en lista över saker staden måste åtgärda innan SL kan testköra Lidingöbanan på bron.
– Vi har kommit överens om hur elen ska byggas och vilka tekniska krav som gäller. Utmaningen från stadens sida har ju varit en bristande stabilitet i projektet, det har varit rörliga mål, säger Daniel Källenfors.

– Det är framför allt saker som SL har ansvar för men som staden som byggherre måste genomföra.
När punkterna på listan är avbockade kan SL boka besiktning med sina externa tekniker från Siemens i Tyskland, vilket eventuellt kan ske om cirka 12 veckor.

Enligt trafikregionrådet Anton Fendert (MP) var det ett bra möte och att den gemensamma projektgrupp som har träffats över tid närmar sig en lösning.

– Vi kunde bekräfta att det finns ett konstruktivt arbete och en gemensam bild av vad som behöver ske framåt. Utifrån samarbetet i projektgruppen ser vi att Lidingö kommer att kunna färdigställa bron, säger han.

Staden menar att det har varit ett ”rörligt mål” från er sida. Hur ser du på det?
– Det är inte min uppfattning att det har varit så. Men det viktiga nu är att ha fokus på hur vi kan få bron att fungera för Lidingöbanan så att vi får igång trafiken. Det är vad resenärerna förväntar sig av oss.

När kan tåget börja gå?
– Just nu är det svårt för oss att säga. Ytterst handlar det om elarbeten och där är inte jag någon expert än.

Enligt den handlingsplan som trafikförvaltningen och staden muntligen har kommit överens om kan tågen börja rulla någon gång mellan 8 april och 6 maj, förutsatt att staden genomfört de åtgärder som står i planen.

Det ska göras:
Enligt trafikförvaltningens förslag ska Lidingö stad:
Granska relationshandlingar och komplettera ett enlinjeschema
Säkerställa att låg- och högspänningsanläggning är separerade
Säkerställa att allt på bron är ”bondat”
Göra en ny ”jordlina” nerifrån och upp
Trafikförvaltningen bokar besiktning med tyska Siemens
När trafiken är igång genomförs ytterligare kompletteringar

Källa: Lidingö stad

Rósanna Róbertsdóttir

rosanna.robertsdottir@mitti.se

08-550 550 59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 18 december 2023 meddelade Lidingö stad att den besiktning som gjordes den 15 december visar att bron var klar att användas. Se länk till stadens besked här. Enligt SL gjordes besiktningen av Lidingö stad och entreprenören Implenia, utan inblandning av SL. SL:s pressmeddelande från 22 december klockan 17.15 innehåller uppgifter som ifrågasätter Lidingö stads hantering av de bestämmelser som gäller vid byggande av broar med spårtrafik. Läs:

SL har i ett pressmeddelande skickat klockan 17.15 fredag 22 december (när de flesta lämnat sina arbeten inför julhelgen) förklarat att "SL och Lidingö stad är överens om att Lilla Lidingöbron har byggts med avvikelser från de godkända bygghandlingarna. SL anser att elsäkerhetsfrågor måste lösas innan trafiken kan starta. Riskanalys har genomförts och SL kräver ytterligare förtydliganden och åtgärder innan anläggningen kan driftsättas."

Sammanfattning av SL:s förklaring: I november 2023 genomförde trafikförvaltningen en riskanalys av den nya jordningslösningen för Lilla Lidingöbron. Lidingö stad deltog. Båda parter var överens om att arbetet var konstruktivt och skedde i god dialog.

Trafikförvaltningen (= SL) har nu analyserat resultatet av riskanalysen och föreslagna åtgärder. SL anser att det krävs förtydliganden innan det går att ta ställning till fortsatt arbete.

Entreprenadbesiktningen som gjordes den 15 december reglerar förhållandet mellan Lidingö stad och entreprenören Implenia, alltså inte mellan Lidingö och trafikförvaltningen.

Trafikförvaltningen bedömer därför att det inte finns möjlighet till spänningssättning av spåranläggningen förrän frågeställningarna är besvarade och åtgärder vidtagits.

Därefter genomförs en s.k. ibruktagninsbesiktning för att undersöka om anläggningen är tillräckligt säker för spänningssättning. Först efter godkänd ibruktagandebesiktning av elanläggningen, kan SL påbörja tester på banan. SL räknar med att det kommer att dröja cirka 12 veckor från godkänd ibruktagningsbesiktning tills tester av bland annat signalsäkerhetssystemet har kunnat genomföras. Därefter är det dags att planera för Lidingöbanans persontrafik.

Slutsats: Lidingö stad har inte följt de bestämmelser som SL har vad gäller att bygga en bro som även ska trafkeras av spårväg. De som drabbas av detta är de cirka  14 000 lidingöbor som dagligen åker med Lidingöbanan. Räkna med trafikstart tidigast 1 maj 2024. Planeringen från början var trafikstart 11 september 2023.

Lidingö stad har svarat på SL:s senaste pressmeddelande. Läs hela texten här. Läs även stadens meddelande från den 9 februari 2024 här.

denna sida finns stadens senaste information, från 8 december + en film om arbetet förra året. Frågan är när detta reseelände tar slut och SL tar sitt ansvar. Vid påsk 2024 är det senaste budet. På denna länk finns information från 5 december om SL:s brist på samordning inom sin egen organisation.

DN har den 7 december 2023 en artikel om broeländet. Två citat:
– Nu hävdas det att bron inte är elsäker. Men vi har kallat in alla experter som finns. De har i skriftliga utlåtanden konstaterat att bron är säker. Den är redo för driftsättning, säger Lidingös stadsdirektör Daniel Broman och påpekar att banan inte kan testköras förrän SL har slagit på strömmen.

– Problemet är att det är galvanisk kontakt mellan räcken, stolpar, växlar och brons armering. Så om kontaktledningen med 750 volt skulle falla ner finns risk att räcken på bron, liksom själva bron, blir strömförande, säger Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen, som avvisar påståendet om att SL skulle ha interna kommunikationsproblem.

Se även SVT Nyheter/Stockholms inslag från 8 december på denna länk.

- o - o - o -

3. Datumparkering på Lidingö 1 november–30 april. Så fram till den 1 november kan du glömma detta.
Det innebär parkeringsförbud klockan 00.00-16.00, udda datum på den gatusida som har udda husnummer, jämna datum på sidan med jämna husnummer.

Kom ihåg att datumparkering gäller alla dagar och överallt på hela ön om inget annat skyltas på plats. Exempel på annan skyltning är parkeringsförbud särskilda veckodagar och stopp- eller parkeringsförbud på den ena sidan av gatan. Datumparkering ska göra det lättare att ta sig fram vid snöröjning, sandning och lövborttagning.

- o - o - o -

4. Gamla Lidingöbron riven - slutet på en 100-årig epok
Gamla Lidingöbron från 1925 är nu borta, för alltid. Kvar finns bara några bropelare som nu dras upp meter för meter.

Det var ingen enkel uppgift att riva det 30 meter höga och 140 meter långa bågspannet. Hela bågen sänktes ned till en drygt hundra meter lång flytpråm. Där klipptes stålbalkarna ner bit för bit innan de forslades bort.

Brons stål var närmare hundra år gammalt och var redan då bron byggdes av skiftande kvalitet på grund av stålbristen i Europa efter första världskriget. Trots det har stålet fortfarande ett ekonomiskt värde. Men många balkar har stora rostangrepp och andra defekter. Dessutom kan flera äldre målningsbehandlingar innehålla miljögifter, vilket gjort att stålet minskat i värde.

Bågspannet hade dock ett stort symboliskt värde och ett affektionsvärde. Därför sparas mu en del av stålet för att bli till ett mindre konstverk eller minnesmärke över Gamla Lidingöbron – en bro som tjänat Lidingöborna i nästan 100 år. Under sommaren 2024, från 14 juni till sista augusti, finns en utställning i Lidingö stadshus som visar Lidingös "brohistoria". Se mera på denna länk.

- o - o - o -

5. Buss 221 körs inte längre
Buss 221 gjorde sin sista tur mellan Ropsten och Larsberg lördag den 9 december 2023. Många tusen namnunderskrifter och eniga politiker på Lidingö hjälpte inte. SL beslutade att lägga ner den omtyckta busslinjen i ett fyrkantigt försök att spara pengar. Eftersom bussen ofta var fullsatt kan nedläggningen bara tolkas på ett sätt - ta bilen istället! Nu är istället buss 206 mer än fullsatt. SL föreslår därför att turtätheten på denna linje ska minskas från halvårsskiftet 2024... Är SL lika med SkandaL?

- o - o - o -

6. Lidingö Nyheter

6. Mitt i Lidingö

 

1. DN 13 juni 2024

Boende rasar mot 100 meter hög silo

Ett samrådsmöte om den cementdepå som ska flyttas från Lövholmen till Energihamnen i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden slutade i upprorsstämning.

– Vi känner oss helt överkörda. Varför värderar staden boende på Lövholmen högre än oss som bor i Norra Djurgårdsstaden, säger Elin Elkehag Funk.

Cementas depå på Lövholmen i Stockholm har länge försörjt staden med cement och betong för olika bygg- och infrastrukturprojekt. År 2017 kom Stockholms stad och företaget överens om att cementdepån skulle flyttas till Energihamnen i Hjorthagen eftersom staden vill bygga bostäder på Lövholmen.

Ett förslag till ny detaljplan för Energihamnen i Hjorthagen har tagits fram. Den nuvarande detaljplanen behöver utökas på höjden – eftersom den nya cementsilon ska bli 100 meter hög och kommer att bli ett landmärke som syns från hela staden – tillsammans med Globen, stadens kyrktorn och Kaknästornet.

Enligt Stockholms stads riskbedömning kommer etableringen även att påverka miljön i området. Företaget Cementa, som numera heter Heidelberg Materials, hade därför, inför sin tillståndsansökan anordnat ett samråd med boende, kommuner och berörda myndigheter.

Boende beskriver hur överraskade de blev när nyheten om cementsilon damp ned i brevlådan någon vecka före samrådsmötet.

– Vi hade ingen aning om att vi skulle bli granne med en enorm betongindustri. Den nya industrin ska vara nästan dubbelt så stor som den som finns på Lövholmen, säger Elin Elkehag Funk som bor i Norra Djurgårdsstaden.

Enligt flera deltagare på mötet uppgav vd:n för Heidelberg Materials att flytten beror på att staden har sagt att det inte är lämpligt att bygga bostäder i närheten av verksamheten. Då utbröt ”upprorsstämning” hos de boende, berättar en besökare.

– Det kommer att byggas nya bostäder här bara 20 meter därifrån och det här är ett av stadens absolut mest barntäta områden, precis bredvid busstorget där barnen springer ska det nu gå hundratals cementbilar i veckan, säger Elin Elkehag Funk.

DN har sökt Heidelberg Materials för att ta del av deras upplevelse av mötet. De ställer inte upp på en intervju men skriver att ”alla inkomna samrådssynpunkter registreras, omhändertas och beaktas i det fortsatta arbetet med utformning av verksamheten.”

Jan Valeskog (S) är stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad. Enligt honom råder politisk enighet om att bygga den 100 meter höga cementdepån i Energihamnen och att processen har pågått ända sedan 2004.

– Vi har länge velat undvika att tunga betongtransporter ska gå genom bostadsområden och på det här sättet kan transporterna från cementsilon åka direkt ut via Norra länken, en motorväg som är mycket bättre anpassad för tung trafik.

Han pekar på att projektet hänger samman med att exploatera Lövholmen, där depån finns i dag, och bygga bostäder.

De boende i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden undrar om de har mindre värde för politikerna eftersom industrin som anses olämplig i ett bostadsområde nu flyttas dit?

– Jag har förståelse för att många tycker att en hög byggnad i sig är olycklig. Men de som bor där bör ha vetat hela tiden att Energihamnen skulle vara kvar. De borde ha koll på att Cementa skulle flyttas hit. Det har varit politisk enighet om det i flera år.

Josefine Hökerberg, josefine.hokerberg@dn.se

Bakgrund. Kom överens 2017

År 2017 kom staden och företaget Cementa överens om att flytta Cementas verksamhet från Lövholmen till Energihamnen i Hjorthagen. Initiativtagare ska ha varit staden som vill bygga bostäder på Lövholmen.

För att få plats med Cementas, numera Heidelberg Materials, nya cementdepå i Energihamnen behöver företaget bygga på höjden. Den nya betongsilon beräknas bli 100 meter hög varför detaljplanen för området måste ändras.

© visitlidingo.se 2024