Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Fakta om Lidingö

Fakta om Lidingö (uppdateras fortlöpande, senaste uppdateringen gjordes den 29 februari 2024)

Lidingö – 59.36434 N, 18.13309 E

På Lidingö var 48 324 personer skrivna den 31 december 2023. Under 2023 minskade befolkningen med 108 personer. 51,1 procent är kvinnor, 48,9 män. Befolkningsutvecklingen på treårsbasis (2019-2022) är +0,6 procent, i riket +1,9 procent.

Lidingö är Sveriges 54:e kommun i befolkningsstorlek. 98,7 procent av invånarna bor i tätort, 1,3 procent utanför tätort (i riket bor 87,6 procent i tätort)

Befolkningstätheten är 1 569 invånare/km² (31 december 2021). Lidingö är Sveriges femte tätast befolkade kommun, av landets 290. Endast Sundbyberg, Stockholm, Solna och Malmö har högre befolkningstäthet. I Sverige bor i snitt 25,7 invånare/km² (2021).

Den 31 december 2021 var antalet invånare som var födda utomlands 18,0 % av befolkningen.

Medelåldern på Lidingö är 41,9 år (41,6 i riket), 43.3 år för kvinnor och 40,5 år för män (2022).

Barnafödande per kvinna 1,58 år 2021 (1,67 i riket). Medellivslängden på Lidingö för kvinnor är 86,19 (84,8 i riket) och för män 82,93 (81,2 i riket) (2021).

Antalet invånare i åldrarna 19-64 år utgör 54,5 procent av totalbefolkningen. Antalet invånare i åldrarna 65 år och äldre utgör 20,9 procent.

På Lidingö består 42,4 procent av marken av bebyggelse (i riket 2,9 procent), 38.3 procent skog (i riket 69,1 procent), 4,7 procent jordbruksmark (22,6 i riket) och 14,6 procent "övrig mark".

Inkomst på Lidingö för personer mellan 20 och 64 år är 47 467 kronor per månad (i riket 29 492 kronor, år 2020). 81,6 procent i samma åldersgrupp på Lidingö har jobb (i riket 79,5 procent).

Bostäder på Lidingö (31 december 2021):
Lägenheter, hyresrätt 4 912
Lägenheter, bostadsrätt 7 477
Småhus (villa/radhus) 7 178
Övriga hustyper 871
Totalt antal bostäder 20 438

Antal hushåll på ön år 2021 var 20 797


Skatt
År 2022 var den kommunala skattesatsen 17,84 (den femte lägsta skattesatsen i Stockholms län) och regionskatten 12,08. Den totala skattesatsen på Lidingö år 2024 är 30,22 kronor varav regionskatten är 12,38.

Kommunens skatteintäkter per invånare var 65 717 kronor (2021), i riket 46 732 kronor. Skatteutjämningen år 2021 innebar ett minus med 5 887 kronor per invånare. I riket blev det istället ett plus med 9 774 kronor per invånare. Kommunens kostnader per invånare var 54 956 kronor år 2021. I riket var motsvarande siffra 58 058 kronor.

Skattehistorik
Även under 2021 var landstings/regionskatten 12,08 kronor. Kommunalskatten för 2021 var 17,99 kronor. Totalt 30,07 kronor.
År 2020 sänktes kommunalskatten med 30 öre, till 17,99 kronor vilket blev 30,07 kronor i skattesats, den sjunde lägsta i Sverige.
Skattesatsen 2019 var totalt 30,37 kronor (medelskattesats i Stockholms län 30,48 kronor, i hela landet 32,19 kronor). Till kommunen gick 18,29 kronor och till Stockholms läns landsting 12,08 kronor.
Under 2018 sänktes den kommunala skatten med 15 öre till 18,49 kronor.

 

Lidingös landareal exklusive öar är 30,2 km² (inklusive öar 30,8 km²). Det betyder att Lidingö är Sveriges 285:e kommun i ytstorlek. Endast fem kommuner (Sundbyberg, Burlöv, Solna, Öckerö och Danderyd) är mindre till ytan. Till Lidingö hör ögrupperna Fjäderholmarna, Storholmarna samt öarna Duvholmen, Stora och Lilla Höggarn.

Den enda fasta förbindelsen från ön till fastlandet är de två Lidingöbroarna. Bägge går mellan Torsvik på Lidingö och Ropsten i Stockholm. "Gamla bron" invigdes 1925 och "Nya bron" 1971. Dessutom sker regelbunden persontrafik med pendelbåtar till Gåshaga brygga, Larsbergs/Dalénums brygga samt till Storholmen. År 2023 beräknades en ny bro, "Lilla Lidingöbron", vara klar och ersätta den gamla. I mitten av oktober 2022 öppnades "Lilla Lidingöbron" för gående och cyklister och i september 2023 trodde man att Lidingöbanan skulle börja trafikera bron, och då på dubbelspår. Men eftersom staden och SL inte varit överens beträffande elöverföringen (och där har SL sista ordet) kommer trafikstarten bli tidigast 28 maj 2024. 14 000 dagliga resenärer drabbas av detta. Den gamla bron är nu helt riven.

Nya bron är drygt 750 meter lång med 16 bropelare och 15 spann. Bredden är drygt 16 meter (yttermått), varav 8 meter för trafikområdet för Lidingöbanan med dubbelspår och 7,4 meter för gående och cyklister. Lilla Lidingöbron får en segelfri höjd på mellan 5,5 meter (Stockholmssidan) och 7 meter (Lidingösidan) och är inte öppningsbar.

Lilla Lidingöbron används nu av cyklister, mopedister och fotgängare, och den stora bron av bilister och bussar. Att ta sig från Stureplan i Stockholms centrum till Torsvik på Lidingö kan ta mellan 7 minuter (bil) och 12 minuter (tunnelbana och buss), om allt flyter på.

Politik
Valdeltagandet på Lidingö vid valet 2022 var 85,32%, i Stockholms län 85,04 % och i riket 87,66 %.
Mandat i kommunfullmäktige 2022 – 2026 (siffrorna för 2018-2022).
Moderaterna 18 (13)
Centerpartiet 9 (9)
Lidingöpartiet 11 (7)
Liberalerna 5 (6)
Socialdemokraterna 8 (5)
Miljöpartiet 2 (3)
Kristdemokraterna 3 (3)
Sverigedemokraterna 3 (3)
Vänsterpartiet 2 (2)
Sammanlagt 61 ordinarie ledamöter.

OBS. Från valet 2022 väljs 61 ledamöter, en ökning med 10 beroende på att Lidingös invånarantal ökat.

Moderaterna och Folkpartiet ingick efter valet 2002 en allians. Efter valet 2010 utökades alliansen med Kristdemokraterna. Tillsammans hade de tre partierna 27 mandat, vilket gav egen majoritet. Efter valet 2014 avslutade Folkpartiet sitt samarbete med Moderaterna och gick i opposition. Istället inträdde Lidingöpartiet. Den styrande majoriteten bestod då av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna, med 27 mandat.
Vid valet 2018 förlorade Moderaterna hela fem mandat men var fortfarande största parti. Man bildade en stor allians med Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna (f.d. Folkpartiet). Tillsammans hade de 29 mandat.
Från valet 2022 har Moderaterna och Lidingöpartiet bildat en allians, med uttalat stöd från Sverigedemokraterna. Tillsammans ger det 29 + 3 mandat.

Kommunfullmäktiges presidium 2022-2026
Ordförande: Anna-Britta Bergman (M)
Förste vice ordförande: Hans Grundell (LP)
Andre vice ordförande: Ewa Lanz (S)

Kommunstyrelsen 2023-2026
Ordförande i kommunstyrelsen från 2023 är Daniel Källenfors (M). Vice ordförande i kommunstyrelsen är Anders Paulsen (LP).
Övriga ordinarie ledamöter: Peter Lönnqvist (M), Staffan Strömbäck (M), Christer Mohlin (M), Birgitta Sköld (LP), Lars H Eriksson (LP), Gabor Sebastiani (C), Daniel Larson (S), Suzanne Liljegren (L), Carl-Johan Schiller (KD), Patrik Sandström (MP) och Jonas Lundgren (V).

Ersättare: Pål Jebsen (M), Nils-Henrik Tideberg (M), Anna Britta Bergman (M), Björn Rosén (LP), Ulf Cederin (LP), Jim Kenving (LP), Iréne Borgenvik (SD), Joakim Jarnryd (C), Helene Johansson Strömqvist (C), Ewa Lantz (S), Johanna Hallgren (S), Mattias Reinholdson (L) och Erica Magnergård (KD).

Halvtidsanställt oppositionsråd mellan 2023 och 2026 är Daniel Larson (S).

Nämnderna:
Kultur- och fritidsnämnden. Ordförande Staffan Strömbäck (M)
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ordförande Birgitta Sköld (LP)
Omsorgs- och socialnämnden. Ordförande Peter Lönnqvist (M)
Tekniska nämnden. Ordförande Anders Paulsen (LP)
Fastighetsnämnden. Ordförande Anna-Britta Bergman (M)
Utbildningsnämnden. Ordförande Christer Mohlin (M)

Överförmyndare är Carl-Johan Gestrup (M)

-------------------------------------

Statistiska Centralbyrån: Lidingö i siffror

Svenskt Näringsliv: Företagsklimat för Lidingö, på denna länk.

Ekonomifaktas uppgifter om Lidingö, på denna länk.

© visitlidingo.se 2024