Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Stadshuset: Texten i rummet – berättelser om språk, kropp och plats

torsdag 16 april - torsdag 16 april

Föreläsningen börjar klockan 14.00

Oscar Guermouche är konstnär. Han gick på Nyckelviksskolan och tog sin masterexamen på Konstfack, Fri konst år 2009, och väckte då debatt med sitt examensarbete “Vi vill åka till Moskva”.

Oscar Guermouche kommer tala om hur en konstnärlig verksamhet kan se ut, främst utifrån hans eget konstnärskap. I sitt arbete undersöker han språket som bärare av identiteter. Han intresserar sig för kopplingar mellan text, kropp och biografi, särskilt inom stereotypt manliga miljöer och uttryck. Men här ingår också mer allmänna frågeställningar om bland annat språkets förmåga att skapa känslan av tillhörighet och främlingskap.

Arrangör: Nyckelviksskolan

Fri entré

Plats: Lidingö stadshus, sessionssalen

© visitlidingo.se 2020