Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Stadshuset: Öppet möte med Jonas Nygren, Hyresgästföreningen

tisdag 28 maj - tisdag 28 maj

Mötet pågår mellan klockan 19.00 och 20.00. Fika serveras från klockan 18.30.

Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen, talar.

Tema för det öppna mötet:
* Vad krävs för att lösa bostadsbristen på lokal och nationell nivå?
* Hur skulle en social bostadspolitik se ut där vi bygger för de behov som finns?
* Konkreta förslag för en bättre fungerande bostadspolitik, t.ex. ungdomsgaranti.

Plats: Lidingö stadshus, lokal Storholmen. Entrè från Lejonvägen.

Arrangörer: Socialdemokraterna, Lidingö

Efter det öppna mötet ska ett medlemsmöte diskutera partiets förslag till yttrande över det nya förslaget till utveckling av Lidingö centrum, samt besluta om nomineringar av nämndemän till tingsrätten.

© visitlidingo.se 2019