Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Lidingö stadshus: Staffan Redin om "Dada till pop – den värdelösa konsten"

14.00 onsdag 15 december - 16.00 onsdag 15 december

Staffan Redins föreläsning om "Dada till pop – den värdelösa konsten" börjar klockan 14.00.

Staffan Redin är konstnär och filmare samt konstpedagog på Moderna Museet, Nationalmuseum, Waldemarsudde och Sven-Harrys konstmuseum.

Att förvandla tingen, förskjuta och förändra deras betydelser, vända upp och ned på alla hierarkier, blev i det första världskrigets kaos hos dadaisterna en absurd, nihilistisk fars. Duchamp formaliserar ”Slumpen” och Picabia saboterar ”Jaget”. Ur detta växte hos surrealisterna ett undersökande av det omedvetnas associationer och drifter, genom automatisk skrift. Abstrakta expressionister ger färgen en helt slumpartad färd mot ytan. Hos popkonstnärerna är det ett slumpmässigt urval av vardagens massproducerade objekt som upphöjs till banala ikoner.

Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen

© visitlidingo.se 2021